Lịch học bù môn Địa lý Kinh tế (trường UEL)

 Thông báo lịch học bù môn Địa lý kinh tế như sau:

  • Lớp 403: học bù ngày 26/11 (sáng thứ 4), tiết 1-6, tại phòng A.513.

  • Lớp 401: học bù ngày 05/12 (sáng thứ 6), tiết 1-6, tại phòng A.209

Ngày 11/12, sinh viên cả 2 lớp sẽ được nghỉ do Cô đi công tác.

Cảm ơn các em!

Advertisements